اطلاعیه مهم نمره مقاله

۱۶ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۷ اطلاعیه ها و اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۶۱۶

اطلاعیه

دانشجویان گرامی در صورتی چاپ کتاب مستخرج از پایان نامه نمره تعلق می گیرد که درانتشارات این واحد دانشگاهی به چاپ رسیده باشد.

‌امور پژوهشی دانشکده


۳ رای