نحوه ارسال گزارش پیشرفت رساله و طرح های پژوهشی دانشجویان دکترای پژوهش محور

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۰ کد خبر : ۱۱۳۸۸ اطلاعیه ها و اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۹۴

به آگاهی می رساند به منظور حسن اجرای رساله ها و طرح های دکتری پژوهش محور، دانشجویان موظف اند هر شش ماه یک باراز پیشرفت رساله یا طرح پژوهشی و دست آوردهای خود با تایید کتبی استاد راهنمای اصلی در شورای پژوهشی دانشکده حاضر شده و از آن دفاع نمایند.