اطلاعیه شماره ۲-امتحانات-تغییر امتحانات

اطلاعیه شماره ۲-امتحانات-تغییر امتحانات

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۸ کد خبر : ۱۱۷۱۹ اطلاعیه ها و اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۹۶

باتوجه به تقارن تاریخ برگزاری دروس عمومی با ایام سوگواری سالروزارتحال امام راحل (ره) به استناد صورتجلسه آموزشی واحد مورخ ۲۹/‏۰۱/‏۹۶‬ تاریخ امتحانات دروس عمومی ازتاریخ های ۱۱/‏۰۳/‏۹۶ و ۹۶/۳/۱۳ عیناً به تاریخ های ۹۶/۳/۳۰ و ۹۶/۳/۳۱ انتقال یافت.

اداره امتحانات دانشکده


۳ رای