تبریک به سرکار خانم آسیه فرازنده نیا

۱۴ مرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۱۶۱ اخبار مقالات
تعداد بازدید:۸۷۷
به آقای دکتر باغانی و سرکار خانم آسیه فرازنده نیا بابت پذیرش مقاله ISC با عنوان اثر همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی حسابداری بر جذب سرمایه های خارجی تبریک عرض می نماییم.
به آقای دکتر باغانی و سرکار خانم آسیه فرازنده نیا بابت پذیرش مقاله
ISC با عنوان اثر همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی حسابداری بر جذب سرمایه های خارجی تبریک عرض می نماییم.