تبریک به آقای کاظم نصیری کاشانی

۱۴ مرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۱۶۵ اخبار مقالات
تعداد بازدید:۹۱۶
به جناب آقای دکتر مدیری و جناب آقای کاظم نصیری کاشانی بابت پذیرش مقاله ISC با عنوان ارایه یک مدل ارزیابی بر اساس تحلیل شبکه ای فازی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکت ها تبریک عرض می نماییم.
به جناب آقای دکتر مدیری و جناب آقای کاظم نصیری کاشانی بابت پذیرش مقاله  ISC با عنوان ارایه یک مدل ارزیابی بر اساس تحلیل شبکه ای فازی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکت ها تبریک عرض می نماییم.