آرشیو اخبار

سخنرانی سرکار خانم دکتر پروانه گلرد

"تاثیر فشار عصبی و استرس بر عملکرد"

احتراما به استحضار می رساند سخنرانی خانم دکتر پروانه گلرد با عنوان "تاثیر فشار عصبی و استرس بر عملکرد" روز سه شنبه مورخ ۲۱ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ -۱۲:۳۰ در اتاق دفاع،طبقه پنجم،مرکز شریعتی برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان در این سخنرانی بلامانع می باشد.

ادامه مطلب
جلسه تصویب موضوع و پروپوزال

تصویب موضوع و پروپوزال

احتراما به استحضار می رساند جلسه تصویب موضوع و پروپوزال گروه تکنولوژی و صنعتی(کارشناسی ارشد) روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۳ ساعت ۷ صبح برگزار می گردد.

ادامه مطلب