آرشیو اخبار

هفته پژوهش

دعوت به برگزاری نقد کتاب علمی-پژوهشی (اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی)

بدینوسیله از علاقمندان به برگزاری نقد کتاب(اعضای محترم هیات علمی گروه ها و دانشجویان گرامی)جهت برگزاری در هفته پژوهش دعوت به عمل می آید. علاقمندان می توانند موضوع کتاب قابل نقد را به دفتر پژوهشی در وقت اداری تا تاریخ 15/8/93 اقدام فرمایند.

ادامه مطلب
عدم برگزاری کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی

احتراما به استحضار می رساند کلاس های درس روز پنجشنبه ۱/۸/۹۳ آقای دکتر دهقان پوده (تئوریهای مدیریت پیشرفته) و آقای حق شناس اقتصاد مدیریت برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب