آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی ضمن خدمت با عنوان"تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی"

کارگاه آموزشی ضمن خدمت با عنوان"تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی"

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان در نظر دارد کارگاه آموزشی ضمن خدمت با عنوان: "تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی" در دو جلسه ۸ ساعته و در روزهای ۱۴و۲۱ دی ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر در سطح معاونین، مدیران پژوهشی، و اعضا محترم هیات علمی واحد به مدت ۱۶ ساعت آموزشی در محل مرکز فردوسی برگزار نماید. خواهشمند است فرم ثبت نام را تکمیل و حداکثر تا مورخ ۵ دی ماه به این معاونت ارسال گردد. در صورت هرگونه ابهام یا پرسشی در این زمینه با شماره تلفن ۸۳۸۴۳۴۲۷و۳۷و۴۵ پاسخگو خواهند بود.

ادامه مطلب