اخبار مقالات - آرشیو

تبریک مقاله ی مریم ذبیحی سلطان احمدی

تبریک مقاله

به آقای دکتر علی باغانی و خانم مریم ذبیحی سلطان احمدی بابت پذیرش مقاله isc با عنوان تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار دربورس اوراق بهادار تهران تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله

اخبار مقاله

به آقای دکتر حمیدیان و خانم راضیه مسئله گوها بابت پذیرش مقاله isc با عنوان مقاله تاثیر اجرای دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شرکت ها بر رابطه بین افشا فاکتورهای ریسک و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده را تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله ی آقای سجاد مستقیم بصارتی

تبریک مقاله

به آقای دکتر غلامرضا هاشم زاده و آقای سجاد مستقیم بصارتی بابت پذیرش مقاله ISI با عنوان مطالعه اثر برند نوآوری سازمانی تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله ی آقای محمدرضا فرکیان

تبریک مقاله

به آقای دکتر عبداله نعامی و محمد رضا فرکیان باعث پذیرش مقاله ISC با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در صادرات گاز ایران به بازارهای جهانی با رویکرد FMCDM تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب