اخبار مقالات - آرشیو

تبریک مقاله

تبریک به سرکار خانم ماه سمای اسدی

به سرکار خانم دکتر دارابی و خانم ماه سمای اسدی بابت پذیرش مقاله ی ISI با عنوان تخصیص بهینه منابع اعتباری در سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور با مدل برنامه ریزی آرمانی تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله

تبریک به جناب آقای احسان راکعی

به آقای دکتر محمد رضا عسگری و آقای احسان راکعی بابت پذیرش مقاله ISI با عنوان رابطه عملکرد شرکت،پاداش مدیران اجرایی و نوسانات حجم سرمایه گذاری انجام شده ،جریان نقدی ورودی حاصل از سرمایه گذاری و اهرم شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب