اخبار مقالات

تبریک مقاله

اخبار مقاله

به آقای دکتر حمیدیان و خانم راضیه مسئله گوها بابت پذیرش مقاله isc با عنوان مقاله تاثیر اجرای دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شرکت ها بر رابطه بین افشا فاکتورهای ریسک و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده را تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله ی آقای سجاد مستقیم بصارتی

تبریک مقاله

به آقای دکتر غلامرضا هاشم زاده و آقای سجاد مستقیم بصارتی بابت پذیرش مقاله ISI با عنوان مطالعه اثر برند نوآوری سازمانی تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله ی آقای محمدرضا فرکیان

تبریک مقاله

به آقای دکتر عبداله نعامی و محمد رضا فرکیان باعث پذیرش مقاله ISC با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در صادرات گاز ایران به بازارهای جهانی با رویکرد FMCDM تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب