خبر آموزشی

اطلاعیه دروس ناتمام نیمسال دوم 94-93

اطلاعیه برنامه تشکیل کلاس های جبرانی و برنامه امتحانی دروس ناتمام

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند دروس مندرج در پیوست ناتمام اعلام گردیده است که برنامه تشکیل کلاس های جبرانی و نیز برنامه امتحان این دروس در پیوست اعلام میگردد.

ادامه مطلب