خبر دانشجویی

اطلاعیه ورزشی

فراخوان شرکت در انتخابی تیم های دارت-آمادگی جسمانی و طناب کشی

از دانشجویان علاقمند دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۱۰/۰۵/۹۴ جهت ثبت نام در انتخابی تیم های دارت-آمادگی جسمانی و طناب کشی به امور دانشجویی دانشکده مراجعه و یا با شماره تماس ۸۳۸۴۳۳۰۰ تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب