اخبار فرهنگی

سالروز ازدواج آسمانی حضرت امام علی (ع) وحضرت فاطمه (س)

به مناسبت سالروز ازدواج آسمانی حضرت امام علی (ع) وحضرت فاطمه (س) به دانشجویان ((پسر ودختر )) که تاریخ عقد ویا مراسم ازدواجشان در آن روز مبارک با شد ، هدیه ازدواج تعلق می گیرد.جهت اطلاع بیشتر به دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب